Fridyk ”specialmåndag” 2/3. Start kl. 18.45. OBS! Tiden.

Fridykningsgruppen som vanligtvis börjar kl 19 i morgon börjar 18.45 istället. Eleven/eleverna ska vara ombytt och på plats inne i simhallen kl 18.45. Vi kommer ha några instruktörer från sportdykningen som kommer berätta och visa för eleverna hur det funkar att simma med tuber och eleverna kommer också ev få testa att simma med en instruktör och få testa att andas i en s k regulator. Varmt välkomna!