Fridykarinfo – avslutning, utfärd mm.

Avslutning

Måndagen den 4 maj är sista gången vi har träning i badhuset för denna terminen.
Veckan efter, måndagen den 11 maj, har vi våravslutning.
Vi samlas vid badhuset kl 18:30. Badkläder behövs ej.
Observera att vi då startar en halvtimma tidigare.

Familjeutfärd i sommar

I sommar, lördagen den 11 juli, anordnar klubben en familjeutfärd till västkusten där klubbens medlemmar och dess familjer är välkomna att deltaga. För våra fridykare finns det då möjlighet att få prova på att fridyka utomhus.
Vill du följa med men behöver låna fridykarutrustning kan du höra av dig till Christer, Josefin, Sara eller Göran i samband med anmälan. Anmälan skall ske senast fem dagar före utfärd till någon av ovanstående instruktörer. Kontaktuppgifter och mer information om klubbens utfärder i sommar finns att hitta på vår hemsida under dykkalender.

Höstterminen

Höstterminen börjar samma vecka som skolan börjar i Götene. I skrivande stund har vi ej ett fastställt datum för detta, men så snart vi vet datum kommer detta att publiceras på vår hemsida.

Somriga hälsningar från fridykarinstruktörerna.
“Simma lugnt i sommar!”