GDK Årsmöte/fest 28 mars

Kallelse till GDK:s årsmöte med efterföljande årsfest lördag 28 mars.

Lördagen den 28 mars kl. 18.00 har vi årsmöte med efterföljande årsfest hemma hos Tomas och Maria i Hasslösa, Lilla Skräddaregården. Mötet och festen kommer att vara i den uppvärmda verkstaden.
Alla medlemmar och deras respektive är hjärtligt välkomna.

Mat inklusive ett glas vin eller en öl kostar endast 180 kr/person.
I priset ingår mat, dryck till maten, kaffe, kaka och snacks.
Festkommittén har i år fixat 2 stycken olika matalternativ:
– Fisk- och skaldjursgryta
– Något kött med sås och gratäng.
Dryck (alkoholfritt, vin, öl, cider) finns att köpa till bra priser, under hela kvällen.

Anmäl dig via mail och inbetalning till klubbens bankgiro, senast fredag 20 mars. Maila din anmälan till Lotta i festkommittén på anmalan@gotenedyk.se.  Ange vem/vilka du/ni är som kommer, vad ni vill äta samt ev. matallergier. Märk mailet ”Årsmöte/fest”.
OBS! Anmälan till årsfesten är giltig och bindande först när inbetalning skett till klubbens bankgiro: 863-0030. Märk inbetalningen med Årsfest, ange även ditt namn.

Årsmöteshandlingar:
• Dagordning kommer att finnas på hemsidan en vecka före mötet.
• En mer detaljerad kallelse/inbjudan, kommer att finnas på hemsidan samt mailas ut någon gång under februari månad.
• Alla handlingar d.v.s. stadgarna (nya och gamla) samt dagordningen kommer att finnas på årsmötet. Vill du ha dem innan kan du begära att få dem utskickade, kontakta i så fall styrelsen någon vecka före mötet.

Agendan för mötet: de sedvanliga valen samt stadgeändringar (se nedan – stadgar). Eventuella motioner ska mailas in till styrelse@gotenedyk.se, senast 31 januari. Valberedningen tar emot förslag på kandidater till lediga poster, senast 31 januari. OBS! endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Röstlängd finns på mötet.

Nya stadgar.

Styrelsen har under 2014 justerat 2013 års stadgar. Orsaken till stadgejusteringen är att vi fick en del synpunkter på bl.a. formuleringar av SSDF. De nya justerade stadgarna ska gås igenom och godkännas av årsmötet.
Stadgarna (nya och gamla) kommer att finnas på mötet. Vill du ha dem innan kan du begära att få dem utskickade, kontakta i så fall styrelsen någon vecka före årsmötet.