Götene Dykarklubb firar 50 år – 1972-2022

Nästa år har Götene Dykarklubb funnits i 50 år. Detta ska vi självklart fira med olika aktiviteter som exempelvis jubileumsfest lördag den 2 april.
Har du något förslag på lokaler, aktiviteter med mera eller om du vill hjälpa till att anordna en aktivitet så hör av dig till styrelsen eller festkommittén.

1972
Första protokollförda mötet skedde den 27 mars 1972.
Två månader senare tillsattes så den första styrelsen som fick följande utseende:
Ordförande: Nisse Westerlund
Vice ordförande: Kjell Svensson
Sekreterare: Christer Ingsén
Vice sekreterare: Jonas Wilsson
Kassör: Britt Svensson
Suppleanter: Stig Larsson och Sven Johansson

Samtidigt som denna styrelse utsågs, beslutades även att man skulle starta sin första dykarkurs i klubbens regi. Kurspris för skolungdom 150:-/pers och för seniorer 200:-/pers.
I december beslutades inköpa 5 st fridykningsutrustningar för kommande dykarkurser.