Höstaktiviteter hösten 2015

Götene Dykarklubb har, som vanligt, haft en aktiv höst.
Texten nedan har även varit med i Götene Tidning, SKLT och NLT den 25/11. Artiklarna finns upplagda i vårt galleri, se här: Tidningsartiklar 2015.

I mitten av augusti startade fridykningsterminen.
Fridykarutbildningen är, liksom sportdykarutbilningarna, en del av klubbverksamheten. Utbildningen riktar sig till den som vill öka sin vattenvana och vill lära sig ”snorkla”.
Vi har idag ca 20-talet barn och ungdomar som är aktiva fridykare.
Vår fridykarutbildning är en uppskattad och lärorik utbildning som är till för alla, allt från nybörjare till erfarna fridykare.

I augusti startade även vår fortsättningskurs i sportdykning, 2* CMAS-utbildning. Fortsättningskursen har haft både teori- och praktikpass. Eleverna har kämpat på med olika övningar med glatt humör på i positiv anda.
Kursen avslutades med en dykhelg i Strömstad i september, mer om den nedan.

Augusti är ju lika med kräftskivetider och så även för Götene Dykarklubb. Festkommittén anordnade den och det blev en lyckad kväll med mycket prat och skratt.

Dykhelg i Strömstad 17-20 september
Det var 14 dykare som träffades i Strömstad på torsdagskvällen, lite mat bjöds det på och lite info om kommande dagar.
Fredag morgon frukost tidigt och iväg med en fullpackad båt. Dagen bjöd på sol och ett guppigt hav. Första dyket var vid Gubben grå och andra dyket vid Alaska.
Lördagen gjordes 3 dyk inklusive ett nattdyk med massor av mareld. Dagen bjöd på ett underbart väder Sol och i princip ingen vind.
Söndagen bjöd också på ett kanon väder, sol och lite vind.
Under helgen utfördes också ett antal kursdyk för den 2* kursen (fortsättningskurs i sportdykning). Tre av eleverna tog chansen att göra det avslutande dykprovet, själva uppdyket. Alla tre klarade provet och har numera fått sitt 2* dykcertifikat.

Torrdräktskurs oktober
Under oktober har vi certifierat ytterligare 5 st. torrdräktsdykare.
Torrdräktskursen har haft 2 kurstillfällen, dels måndag den 12 oktober som det var i ett teoripass i klubblokalen, dels lördagen den 28 oktober då det var dyk i Granvik med praktiska övningar.
Kursen har varit mycket uppskattad, en mycket lärorik och rolig kurs, där man får öva sig i att använda sin dräkt. Övningar som göra kullerbyttor i vattnet, stå på händer mm, allt för att kunna dyka säkert och kunna stoppa luftvandring till fötterna i god tid.

Prova på dyk i november
Var år, så även i år, har klubben anordnat provapådyk i badhuset, för de som vill känna efter hur det känns att andas under vatten.
De som provar på har med sig badkläder. Dykutrusning tillhandahåller dykklubben.
Provapåaren tillsammans med en av klubbens instruktörer kliver sedan ner i vattnet och vidare ner under ytan.
De allra flesta som provar och så även i år tycker att det är en härlig och häftig känsla att andas under vattnet.