Fridykningen har 112-utbildning 7/12

Måndagen den 7/12 kommer Lise-lott Johansson från Ambulansen att vara med på fridykningstimmen och prata om hur det funkar med att ringa 112 och vad de gör i ambulansen och liknande.
Inga badkläder behövs denna måndag.
Vi ses i badhuset som vanligt kl. 19.00.