Info från FRIKS 2014

I november 2014 var en av GDK:s fridykarinstruktörer på FRIKS tillsammans med en hjälpinstruktör och tre fridykarelever.

friksgdk2friksgdk7

Det här året bjöd på bl.a. yoga, mer kunskap inom att fotografera under vattnet och arbeta med dykning utomlands.

friksgdk5 friksgdk4

Vi fick rundtur på Universeum där vi också åt middag vid deras akvarium. Alla deltagare var nöjda!

friksgdk8friksgdk3

GDK är flitiga användare av SISU, kommer på 7:e plats.

Vad är FRIKS?
FRIKS står för Fridykarriksdag och är en konferens som Fridykningskommittén anordnar i slutet av november varje år. På konferensen presenterar kommittén årets arbete och nya spännande projekt. Det brukar även hållas föreläsningar med intressanta teman.(Text hämtad från SSDF:s hemsida.)