Kallelse till årsmöte lördag 27 mars kl. 13.00

Kallelse till GDK:s årsmöte
OBS! Nytt datum och tid.

Lördag 27 kl. 13.00 har vi årsmöte i utomhus
Planen är att vi är i Hällekis stenbrottet.
Medtag egen lunch och fika.
Grill kommer att finnas.
 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Årsmöteshandlingar:
Dagordning/förslag till föredragningslista finns på hemsidan tre veckor före mötet.

OBS! endast medlemmar har rösträtt på årsmötet. Röstlängd finns på mötet. Valberedningen tar emot förslag på kandidater till lediga poster senast 31 december.

Eventuella motioner mailas in till styrelse@gotenedyk.se senast 31 december.

Tänk på följande med tanke på Covid-19:

  • Delta endast om du är frisk. Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, stannar hemma
  • Håll så stort avstånd som möjligt till varandra
  • Umgås utomhus.
  • Undvik att vara nära varandra
  • Tänk på god handhygien, tvätta händer och använd handsprit
  • Res till och från aktiviteten individuellt
  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.