Kompressorn är på resa 12 till 19 september 

Klubben anordnar, som ni vet, en dykhelg i Strömstad nu i september. Kompressorn tas med för att kunna fylla luft på plats.

Luftfyllning är möjlig tisdag 12 september och igen den 19 september. Dagarna mellan dessa datum får luftfyllning ske någon annanstans än i klubblokalen.

Hoppas ni har överseende =)