Kompressorn är på resa 28 juni till 4 juli (begränsad fyllning)

Klubben anordnar, som ni vet, en dykhelg i Smögen 29 juni till 2 juli. Kompressorn tas med för att kunna fylla luft på plats i den helgen.

Luftfyllning är möjlig tisdag 27 juni och igen den 4 juli. Dagarna mellan dessa datum får luftfyllning ske någon annanstans än i klubblokalen.
Hoppas ni har överseende =)