Kompressorn återinstallerad 15/9 – luftfyllning funkar

Kompressorn är på plats i lokalen. Återinstallerad idag måndag 15/9. Luftfyllning fungerar som vanligt, fyllningstider se jourschemat.