Kompressorn på plats 20/9 – luftfyllning funkar

Kompressorn är på plats i lokalen. Återinstallerad 20/9. Luftfyllning fungerar som vanligt, fyllningstider se jourschemat.