Kurser – Sportdykare, Dykledare, Nitrox, Torrdräkt med flera

Dykledarkurs
Kursen startade i september 2021. Den pågår under hösten och vintern. Kursen har 5 stycken elever.

Informations- och anmälningsträff
Träff inför nybörjarkurs sportdykning blir i januari 2022.

Nybörjarkurs i sportdykning
Kursen startar till våren 2022.
Anmäl ditt intresse till Göran Gustafsson Lundin 0731-80 09 25 eller P-G Persson 0733-66 60 52

Fortsättningskurser i sportdykning 2** och 3***
Anmäl ditt intresse till Daniel Persson via mail utbildning@gotenedyk.se eller ring 0706-47 16 76.

Isdykarkurs
Anmäl ditt intresse till Daniel Persson via mail utbildning@gotenedyk.se eller ring 0706-47 16 76.

Nitroxkurs
Anmäl ditt intresse till Daniel Persson via mail utbildning@gotenedyk.se eller ring 0706-47 16 76.

Torrdräktskurs
Anmäl ditt intresse till Daniel Persson via mail utbildning@gotenedyk.se eller ring 0706-47 16 76.

Wreck Diver
Anmäl ditt intresse till Daniel Persson via mail utbildning@gotenedyk.se eller ring 0706-47 16 76.

Oxygen Administration
Anmäl ditt intresse till Daniel Persson via mail utbildning@gotenedyk.se eller ring 0706-47 16 76.

Marinbiologi
Anmäl ditt intresse till Daniel Persson via mail utbildning@gotenedyk.se eller ring 0706-47 16 76.

Tryckkammarutbildning
För intresseanmälan maila Anne Larsson på anmalan@gotenedyk.se.
Skriv “Tryckkammare” i ämnesraden.

För mer info om våra utbildningar se menyerna ovan för Fridykning och Sportdykning.