Läkarundersöknings- och hälsodeklarationskrav 2024

Läkarundersöknings- och hälsodeklarationskrav

(Text kopierad från Normer och Krav 2023)

Alla som ska påbörja dyk- eller specialkurser ska uppfylla hälsokraven som anges i SSDF:s hälsodeklaration eller i SSDF:s läkarundersökning.

Hälsodeklarationen ska fyllas i av alla som vill påbörja en dyk- eller specialkurs i dykning. Vid osäkerhet kan dykeriläkare konsulteras eller läkarundersökning genomföras.

Läkarundersökning ska göras på personer som inte uppfyller hälsokraven i hälsodeklarationen eller om det råder osäkerhet rörande hälsotillståndet. Personer som avser att gå mer avancerade kurser som innehåller dekompressionsdykning, dvs teknisk dykning ska göra en hälsoundersökning av läkare. Alla instruktörskurser har kravet på
läkarundersökning.

Vid vidareutbildning ska en hälsodeklaration fyllas i inför varje kurs och gäller enbart för den aktuella kursen. En tidigare godkänd läkarundersökning gäller i fem år och kan användas vid flera kurser. Om man misstänker att hälsotillståndet förändrats kraftigt eller om man råkat ut för olycka som krävt sjukhusvistelse och läkarvård ska en ny
undersökning göras för att säkerställa att dykaren är vid god hälsa.

SSDF rekommenderar att alla dykare regelbundet kontrollerar sin hälsa, antingen via hälsodeklarationen eller läkarundersökningen och att detta sker minst vart femte år.

Mer information om Hälsodeklarationen och Läkarundersökningen finns på respektive blankett.

Hälsodeklaration (för dig under 45)
Läkarundersökningen (för dig som är över 45)
Hälsodeklaration för introduktionsdykning är för prova på dyk.

Blanketter och Dykläkarlista finns här:
Hälso- och läkarundersökning
Förbundsläkare och dykläkare