Luftkort 2023 – köp före 31 maj

KOM IHÅG ATT KÖPA LUFTKORT
Helst före sista maj för att underlätta för luftfyllare och kassör.

I dagsläget kan vi fylla flaskor med luft.

Medlem: 80 kr/flaska
Icke medlem: 100 kr/flaska
Luftkort 2023: 500 kr/år

Vill du köpa luftkort?
Sätt in 500 kr på klubbens bankgiro 863-0030 eller betala med Swish. GDK-swishnummer 123-419 41 97.
Märk inbetalningen med luftkort och ditt namn.

Det finns en förteckning över de som köpt luftkort i klubblokalen.