Medlemsavgift 2024

Årsutskicket med avi för medlems- och förbundsavgift kommer inom kort i din brevlåda.

Försäkringen gäller från den dag du betalat avgiften.