Nästa styrelsemöte flyttas till måndag den 19 juni kl. 1830

Vårens sista styrelsemöte flyttas till måndag 19 juni kl. 1830 i klubblokalen.
OBS veckodagen som är måndag.

Styrelsemöten är öppna möten.
Alla medlemmar är välkomna!