På gång i GDK Vecka 37-43

Kom ihåg att anmäla er i god tid till klubbdyken. Underlättar planeringen av utfärden.

VARJE VECKA
Måndagar Fridykning kl. 19.00-20.00.
Läs vidare här: Höst 2019

VECKA 38
Lördag 21 september. Klubbdyk.
J-O Flink 0736-19 11 86

VECKA 40
Onsdag 2 oktober kl. 1830.
Styrelsemöte i klubblokalen.
Alla medlemmar är hjärligt välkomna!

VECKA 42
Måndag 14 oktober kl. 19.00
Prova på dyk – läs mer här
Dyk-Häng – läs mer här
Alla är hjärtligt välkomna!

VECKA 43
Måndag 21 oktober kl. 19.00
Prova på dyk – läs mer här
Dyk-Häng – läs mer här
Alla är hjärtligt välkomna!