Röjardag i lokalen 17 november

Röjardag i klubblokalen lördag den 17 november med start kl. 1000. Klubblokalen behöver städas, röjas och fixas samt viss utrustning behöver servas och ses över.

Det finns något att göra för alla som vill och kan hjälpa till.
Klubben fixar fika.

Du fixar glatt humör och oömma kläder.

Övrigt käk löser vi under dagen, enkelt att fixa om det behövs (var och en betalar för sig).

Alla är hjärtligt välkomna!