Så här blev årsmötet 2022 i lokalen

I år hölls årsmötet den 23 marsbåde digitalt och i lokalen.
Ordförande Tomas hälsade välkomna och öppnade mötet.
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen (ekonomisk rapport) gick igenom. Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Medelsavgifter 2023 läggs över på styrelsen då mötet har svårt att bestämma det nu pga. att badhuset i Götene har stängt så det kommer troligtvis ge ökade kostnader, dock tillåter årsmötet att höja avgiften med max 100 kronor.

Klubben har fått en donation av Mikael Anderssons familj i hans namn som de ville klubben skulle ha till jubileumsfest och utbildningar.
Stort tack till Mickes anhöriga för donationen. Donationen användes som önskat på klubbens jubileumsfest.

De sedvanliga valen gjordes och de poster som förändrades är suppleant till styrelsen, ledamot i fridykningskommittén samt 3 av 4 nya ledamöter och sammankallande i festkommittén.

Vi tackar festkommittén Daniel W, Josefin och Joakim J för festerna och engagemanget samt tack till Melker för engagemanget och tiden som suppleant i styrelsen. Vi tackar Jeanette för engagemanget och tiden som ledamot i fridykningskommittén.

Vi välkomnar Anna, Joakim L och Stefan som tillsammans med Fredrik är nya festkommittén.
Vi välkomnar Åke som suppleant till styrelsen. Åke och Joakim J är styrelsens suppleanter.
Vi välkomnar Melker som ledamot i fridykningskommittén.

Ordförande Tomas avslutade mötet med att tacka alla som hjälpt till under året.