Sista fridykarträning för våren är 13 maj

Vi tränar fridykning varje måndag kl. 19-20. Sista träningen för våren är 13 maj.