Spana in vårt kursutbud och medlemskap

Vi har kurser i bl.a. fridykning och sportdykning.

Fridykning läs mer under menyn fridykning och vår utbildningsidé.
Höstens kurs finns här: höst 2016

Sportdykning har vi följande kurser:
– Provapådyk
– Nybörjare
– Fortsättningskurser
– Nitrox
– Torrdräkt
– Isdykning
– Marinbiologi
– Tryckkammarutbildning
Se menyn sportdykning för mer information och utbildningsidé.

Vill du bli medlem?
Maila medlem@gotenedyk.se. Ange namn, adress, mail, mobilnummer och personnummer (10 siffror).
Ange även vilket medlemskap det avser fullt, stöd eller dubbel medlemskap.
Här finns mer information om avgiften.