Styrelsemöte flyttas till 10/5

Mötet på onsdag 3/5 blir framflyttat till onsdag 10/5 kl. 1830.