Styrelsemöte flyttas till 12/4

Mötet på onsdag 5/4 blir framflyttat till onsdag 12/4 kl. 1830.