Terminsavslutning fridykningen måndag 13 maj kl. 18.45

Fridykningen har terminsavslutning måndag den 13 maj kl. 1845.

Samling vid badhuset för gemensam promenad till grillplats där vi kommer att grilla korv. Klubben bjuder på detta.

Tänk på att vi kommer att vara utomhus så kläder efter väder.