UV-rugby våren 2018

Vill du prova på rugby under vattenytan, det vi kallar UV-rugby?

Till att börja med är det UV-rugby på dessa 3 måndagar – 8, 15 och 22 januari kl. 20.00-21.30. Fler tider kommer att bokas i vår, vi återkommer med veckodagar, datum och tider.
För att nyttja tiden maximalt, var ombytt och klar kl. 20.00, senast kl. 22.00 ska badhuset vara tomt och låst.

Krav: simkunnig och minimiålder 15 år (fyller 15 under året).

Vi har fenor, cyklop/mask och snorkel att låna ut.
Du tar med badkläder, handduk och hygienartiklar. Om du har egna fenor, cyklop/mask och snorkel får du gärna ta med dem.

UV-rugby för kostar samma som års/medlemsavgiften för GDK där bland annat försäkring ingår:
Senior: 500 kr (Medlemsavgift + förbundsavgift inkl. försäkring).
Junior: 310 kr (Medlemsavgift + förbundsavgift inkl. försäkring).
Junior är man till och med 18 års ålder.
Läs mer här: Årsavgift.
Vill du bli medlem i GDK? Kontakta medlemsansvarig via mail: medlem@gotenedyk.se.

Frågor och funderingar? Kontakta Melker Sennelöv 072-205 73 72

GDK har en gång varit störst i uv-rugby och det kan vi åter bli!