Vi utbildar fler instruktörer

Under hösten och vintern pågår en instruktörskurs. Roligt och viktigt att vi blir fler som vill och kan utbilda.

Daniel Persson håller i den här kursen och de som utbildas är från GDK och även från närliggande dykklubbar.