Vill du bli medlem i Götene Dykarklubb?

Vill du bli medlem i GDK? Har du varit medlem tidigare?
Har du flyttat eller ändrat något som påverkar medlemsregistret?
Kontakta vår medlemsavsvarig via mail: medlem@gotenedyk.se.

Årsavgifterna är enligt följande:
Senior: 450 kr (Medlemsavgift + förbundsavgift inkl. försäkring).
Junior: 260 kr (Medlemsavgift + förbundsavgift inkl. försäkring).
Junior är man till och med 18 års ålder.

Stödmedlem eller dubbelt medlemskap: 210 kr (Medlemsavgift till dykklubben. Förbundets förmåner som t.ex. tidningen Sportdykaren, försäkring mm ingår ej). Det är upp till dig att tala om vilket medlemskap du vill ha för vår medlemsansvarige.

Medlemsansvarig/Kassören skickar ut en faktura till dig som vill bli medlem, när vi har dina kontaktuppgifter.

Varför ska du bli medlem i Götene Dykarklubb?
I GDK:s årsavgift ingår även medlemskap i SSDF. En av de viktiga fördelarna med medlemsavgiften+förbundsavgiften är att den innehåller en försäkring. Förbundsavgiften betalas till förbundet SSDF och genom denna är du försäkrad, du får tidningen ”Sportdykaren” 5 ggr per år m.m. Läs mer här vad som ingår från SSDF: Medlemsförmåner
Genom medlems/klubbavgiften till GDK har du möjlighet att fylla luft billigare, du får hyra utrustning och till ett billigare pris än andra men framförallt så får du delta i klubbdyken och våra övriga aktiviteter. Det dyk där båten är inblandad måste du vara medlem. Du har även tillgång till våra bassängtider.
Dyker du med oss får du dessutom en bra land/ytorganisation som finns på plats om något skulle hända, svara på frågor, tryggheten, gemenskapen osv. Ska du dyka med oss i GDK vill vi att du är försäkrad och då helst genom ett medlemskap i klubben.