Vill du bli vår bidragssökare?

Klubben söker någon som är intresserad av att söka olika bidrag för klubbens räkning.
Vill du hjälpa till med detta?
Om intresse finns kontakta Tomas 0706-46 73 87