Återlämna hyrd utrustning 9/9

Nu på onsdag 9/9 kl 1800 är det dags att lämna tillbaka all hyrd utrustning.
Ni som går 2** kurs behåller utrustningen till kursen är klar.

  • Utrustningen ska lämnas tillbaka väl rengjord och sköljd. All utrustning sköljs i sötvatten direkt efter dyk i salt- och klorvatten (regulator sköljs under tryck).
  • Eventuella fel och brister anmäls vid tillbakalämnandet.
  • Vid skada eller förlust av utrustning ska den ersättas.
  • Lämnas inte utrusningen tillbaka i tid, kostar det 800 kr per vecka tills allt är återlämnat.

Vid frågor kontakta materialansvarig Joakim Karlsson, telefon 0707-83 31 23