Nitrox, torris, marinbiologi, isdyk med mera

Du vet väl att vi har möjlighet att utbilda dig i nitrox, torrdräkt, marinbiologi, isdyk, vrakdyk, dykledare, CMAS 1*, CMAS 2**, CMAS 3***, fridykning samt besöka tryckkammaren i utbildningssyfte?

Kontakta våra instruktörer så berättar de mera:
Daniel Persson 0706-47 16 76 (Utbildningsansvarig, sportdykning)
Tomas Andersson 0706-46 73 87 (sportdykning)
P-G Persson 0733-66 60 52 (sportdykning)
Göran Gustafsson Lundin 0731-80 09 25 (fri- och sportdykning)
Josefin Ingsén 0702-54 69 75 (fridykning)

Läs mer om våra utbildningar under menyerna fridykning och sportdykning.