Båten är i Vänern

Båten är nu i sjön och den finns i Hällekis (Hönsäters) hamn.