Luftfyllning – jourlista 2016

Vi har fyllnings/luftjour i klubblokalen varje tisdag, torsdag och söndag. Tisdag och torsdagar under Dykbodens öppettider, i dagsläget 17.00-20.00. Se deras hemsida för information.
Söndagar kl. 19.00-20.00. Jourschema enligt nedan. Ring till jourhavande dagen innan planerad luftfyllning, så att vederbörande är på plats. Om jourhavande inte svarar, ring näste person på listan eller vänta till nästa fyllningstillfälle.

Vi erbjuder GDK-medlemmar att köpa luftkort, vilket berättigar innehavaren till fritt antal luftfyllningar i klubblokalen under det kalenderår som luftkortet gäller för.

Fyllningspriser, se Fyllningspriser.
Våra luftvärden:  Luftanalys 20150608

JOURSCHEMA SÖNDAGAR

Vecka – Jourhavande – Telefon
20 – Tomas Andersson – 0706-467387
21 – John Johansson – 0708-613892
22 – Daniel Persson – 0706-471676
23 – Anne Larsson – 0707-910879
24 – Per Edlund – 0733-866906
25 – Christer Ingsén – 0706-799571
26 – Tomas Andersson – 0706-467387
27 – Göran Gustafsson Lundin – 0731-800925
28 – John Johansson – 0708-613892
29 – P-G Persson – 0733-666052
30 – Tomas Andersson – 0706-467387
31 – John Johansson – 0708-613892
32 – Daniel Persson  0706-471676
33 – Anne Larsson – 0707-910879
34 – Per Edlund – 0733-866906
35 – Christer Ingsén – 0706-799571
36 – Daniel Persson  0706-471676