Lyckat årsmöte och årsfest

Götene Dykarklubbs årsmöte och årsfest blev lyckat även i år.

Festkommittén tog ut svängarna och fixade återigen en bra lokal för både årsmöte och fest. I år hamnade vi på O’Learys i Lidköping.

Klubbens ordförande Tomas Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Årsberättelsen vittnade om ännu ett aktivt fri- och sportdykarår. De sedvanliga valen gjordes och för styrelsen blev det omval av Josefin Ingsén och PG Persson. Den stora förändringen i styrelsen är att utbildningsansvarig Per Edlund har ställt sin plats till förfogande. Klubben tackar Per för alla år i styrelsen. Per ersätts av Daniel Persson som ledamot i styrelsen och han väljs till utbildningsansvarig konstituerande möte. Övriga val på årsmötet var omval av suppleanter, revisorer och valberedning. Resterande val görs på konstituerande mötet.

Mötet avslutades och därefter serverades en god buffé med många olika rätter och till kaffet serverades en chokladmoussetårta.

Kvällen avslutades med småprat, historier och skratt.

Lyckat som vanligt.

Tack till festkommittén och alla som kom på möte och fest.