På gång i GDK vecka 34-38

Kom ihåg att anmäla er i god tid till klubbdyken. Underlättar planeringen av utfärden.

VECKA 34
Lördag 24 augusti. Klubbdyk.
PG Persson 0733-66 60 52

VECKA 35
Måndag 26 augusti.
Kursstart Fridykning och Sportdykning 2** kurs.
Läs vidare här: Höst 2019

VECKA 36
Onsdag 4 september 1830 i klubblokalen.
Extra årsmöte, Dyk-Häng och Ordinarie styrelsemöte.

Dykhelg Väjern 6-8 september.
Mer information här: Väjern 2019
Anmäl till Göran via
mail lundsbrunn@outlook.com
telefon 0731-800925.

VECKA 38
Lördag 21 september. Klubbdyk.
J-O Flink 0736-19 11 86