Styrelsemöten 2020

Den första onsdagen i varje månad kl. 18.30, har klubben styrelsemöte (ej röda dagar).
Styrelsemöten är öppna möten. Alla medlemmar är välkomna!

Nästa möte onsdag 2 december kl. 18.30 på Skype

Mötet är endast online. Länk till mötet har skickats ut via mail till styrelse och kommittéer. Vill du som medlem vara med skicka ett mail till webmaster@gotenedyk.se så får du länk och instruktioner.

Planerade möten:
15 januari, 5 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj .

Sommaruppehåll.

2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december.

2021: 13 januari